Het is goed dat kinderen veel bewegen, als tegenwicht voor het denkwerk en het stil zitten in de klas. Tussendoor wandelen en lopen of bewegingsspellen zijn bekend in alle klassen. De jaarlijkse sportdag en de naschoolse sportinitiatieven zijn daar een goed voorbeeld van.

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan gezonde voeding tijdens de lessen WO in verschillende leerjaren.  Er is mogelijkheid tot inschrijven voor tutti frutti en in alle klassen is drinkbaar water voor wie dat wil.

Omwille van het hoge suikergehalte wordt geen fruitsap meer aangeboden op school.