Wie is wie?

  • Directeur: Ann Maertens
  • Coördinerend directeur scholengemeenschap: Sven Cnudde
  • Zorgcoördinator: Hanne Desoete

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan op het secretariaat tijdens de openingsuren, tijdens de infovoormiddag begin derde trimester of op afspraak.

Wat breng je mee bij de inschrijving?

Een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de ISI-kaart, het geboortebewijs, een trouwboekje, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …)

De schooluren

voormiddag namiddag
maandag 8u25 tot 11u35 13u15 tot 16u
dinsdag 8u25 tot 11u35 13u15 tot 16u
woensdag 8u25 tot 11u35
donderdag 8u25 tot 11u35 13u15 tot 16u
vrijdag 8u25 tot 11u35 13u15 tot 15u15

Speeltijden
In de voormiddag spelen de kinderen van 10u05 tot 10u20.
In de namiddag is de speeltijd om 14u55 tot 15u10 (geen speeltijd op vrijdagnamiddag).

Dienstverlening

Studie (1ste tot 6de leerjaar)

Tot 17u en achteraf naar de naschoolse opvang in  IBO Kakelbont vanaf 17u10.

Om 17u10 worden de kinderen die niet zijn opgehaald, automatisch naar Kakelbont gebracht. U hoeft de school niet vooraf te verwittigen als uw kind in de studie zal blijven. We verwachten dat elke leerling iets bijheeft om zich zinvol bezig te houden als het huiswerk klaar is.

Buitenschoolse opvang

De opvang voor kinderen van de vestigingsplaatsen Koude Keukenstraat en Gistelse Steenweg gebeurt in samenwerking met IBO Kakelbont (Koude Keukenstraat 8). Dit kan voorschools, naschools en op woensdagnamiddagen. Meer info vindt u in de infobundel begin schooljaar. Ook voor de vakantiedagen en andere vrije schooldagen is daar opvangmogelijkheid.

Kinderopvang | Brugge | IBO Kakelbont
Kakelbont staat in voor buitenschoolse kinderopvang en vakantieopvang, dit zowel voor kinderen tussen de 2,5 en 12 jaar, met of zonder een beperkingen (zorgkinderen) en voor ALLE onderwijsnetten. De opvang vindt een onderdak in een huiselijk en kindvriendelijk ingerichte locatie. Erkend door Kind en…

Voorschoolse opvang vanaf 7u


Om 8u15 worden de kinderen van de voorschoolse opvang naar de afdeling Gistelse Steenweg of Koude-Keukenstraat gebracht.

Naschoolse opvang tot 19u

Na schooltijd worden de kinderen naar Kakelbont gebracht, waar u uw kind(eren) kunt ophalen.

Opvang op woensdagnamiddag

Op woensdagnamiddag is er eveneens opvang tot 19u in IBO Kakelbont. Er is een mogelijkheid om daar ’s middags warm of boterhammen te eten. Uw kind hoeft dit enkel mee te delen in de klas op woensdagvoormiddag.

De opvang van Kleuters in Blijmare gebeurt in samenwerking met IBO Kakelbont (Koude Keukenstraat 8). ’s Ochtends kunnen de kinderen terecht in IBO Kakelbont, na school wordt opvang voorzien in de school zelf.

Middagmalen

De kinderen kunnen dagelijks (ook op woensdag als ze achteraf naar de opvang in Kakelbont gaan) een maaltijd nemen:

  • een warme maaltijd (die bestaat uit soep & hoofdgerecht)
  • of eigen boterhammen (in naamgetekende brooddoos) met soep of water.

Contact en communicatie

  • Onze infobrochure brengt u op de hoogte van onze dagelijkse werking op school.
  • Op regelmatige tijdstippen verschijnt ook een Schoolwijzer voor de komende maanden + extra info i.v.m. projecten en bijzondere gebeurtenissen.
  • Onze school beschikt ook over een Schoolvervoerplan, dat werd opgemaakt met de ondersteuning van Stad Brugge. U vindt het hier in bijlage.
  • Uitnodiging en inschrijvingen gebeuren hoofdzakelijk per mail.
  • Ook extra info – eigen aan de klas – wordt via mail doorgegeven.

Schoolreglement + Privacyverklaring 2023-2024

We vliegen er graag in!