Hou alvast vrijdag 27 augustus 2021 vrij om te komen kennismaken met de nieuwe juf of meester van de klas! Welkom op school tussen 17 en 19u.

Kennismaking :

Vrijdag 27 augustus 2021 van 17- 19u.

Eerste schooldag:

Woensdag 1 september 2021

Pedagogische werkdag:

Vrijdag 1 oktober 2021

(VRIJE DAG VOOR ALLE KINDEREN)

OPVANG : 🡪 http://vakantieinschrijvingen.ibokakelbont.net

Vrije dag:

Maandag 4 oktober 2021

OPVANG : 🡪 http://vakantieinschrijvingen.ibokakelbont.net

Herfstvakantie:

Maandag 1 november t.e.m. zondag 7 november 2021

Vrije dag:

Donderdag 11 november 2021 & vrijdag 12 november 2021

Vrije namiddag:

Vrijdagnamiddag 24 december 2021

OPVANG : 🡪 http://vakantieinschrijvingen.ibokakelbont.net

Kerstvakantie:

Vrijdagnamiddag 24 december 2021 t.e.m. zondag 9 januari 2022

OPVANG : 🡪 zie www.ibokakelbont.net

Krokusvakantie:

Maandag 28 februari  t.e.m. zondag 6 maart 2022

OPVANG : 🡪 zie www.ibokakelbont.net

Paasvakantie:

Maandag 4 april  t.e.m. maandag 18 april 2022

OPVANG : 🡪 zie www.ibokakelbont.net

Infodag kleuters & nieuwe leerlingen

Zaterdag 23 april 2022 van 9.30u. tot 12u. 

Pedagogische werkdag

Woensdag 25 mei 2022

VRIJE DAG VOOR ALLE KINDEREN

OPVANG : 🡪 zie www.ibokakelbont.net

Hemelvaartvakantie:

Donderdag 26 mei t.e.m. zondag 29 mei 2022

Vrije dag:

Maandag 6 juni (Pinkstermaandag)

Laatste schooldag:

Donderdag 30 juni 2022 om 11.35u.

OPVANG : 🡪 zie www.ibokakelbont.net

Zomervakantie

donderdag 1 juli t.e.m. woensdag 31 augustus 2022

OPVANG : 🡪 zie www.ibokakelbont.net