In de eerste kleuterklas wordt gespeeld, gevierd, gezongen en gedanst, al spelend leren bij juf Joke.