Vanuit onze christelijke identiteit geven we onze godsdienstlessen vorm. We boren de godsdienstlessen aan om sociale vaardigheden bij kinderen te versterken.

De schoolvieringen op kernmomenten van het jaar, zorgen voor de verbondenheid.

Ook in de kleuterklassen is er aandacht voor de christelijke waarden en het beluisteren van bijbelverhalen… Het ontdekken van en leren omgaan met gevoelens krijgt o.a. in deze lessen een plaats.

Met “Ietsjemeer” werkten we een schooleigen project uit rond sociale vaardigheden. De kinderen krijgen de kans zich te oefenen in het respect voor materiaal en het werken in groep. Ze leren hoe ze zich in verschillende omstandigheden beleefd kunnen gedragen en wat ze kunnen doen om pestgedrag te vermijden of tegen te gaan.
Dit project loopt doorheen de hele basisschool.

sociale vaardigheden - Basisschool Gistelsesteenweg
Christelijke School - Basisschool Gistelsesteenweg