De kinderen van het derde leerjaar leerden een kompas maken én gebruiken. Ze gingen op zoek naar sterren doorheen de hele school en kennen nu alle windstreken!

L3A:

L3B: