Meimaand, bloemenmaand.De leerlingen van het derde leerjaar toverden de schooltuin om tot een plaats waar binnenkort allerlei bloemen groeien.  Op die manier willen ze meehelpen om onze bijtjes en vlinders te lokken. Met aangepaste kledij en heel wat tuingereedschap gingen ze aan de slag. Zowel 3A als 3B bewerkten elk 4 perceeltjes gedurende 2 namiddagen. Heel wat stappen werden doorlopen: harken, bemesten met de compost van het fruitafval, zaaien, opnieuw harken, aandammen, schoonvegen van de randen en tenslotte water geven. Er werden ook nog zonnebloemen gezaaid in kleine potjes gevuld met potgrond. Nu kan de natuur verder zijn werk doen en wordt er uitgekeken naar de bloei van de eerste bloemen.