De kinderen van 3A gingen aan de slag met het grote energiespel in de schooltuin.