Het vijfde leerjaar gidste de kinderen van het tweede leerjaar door onze binnenstad. Een plezier voor groot en klein!