Onze basisschool miste een eigen naam. Vaak heerst er verwarring met MAST of met de basisschool Zandstraat die ook gelegen is langs de Gistelse Steenweg.

Na een rondvraag bij ouders, leerlingen en collega’s werd er gekozen voor basisschool ‘Steen10’.
De zoektocht werd in het begin van het schooljaar breed gestart. We kwamen tot enkele voorkeursnamen en koppelden dit telkens terug naar het team. De uiteindelijke keuze werd uiteindelijk heel positief onthaald onder de collega’s.

We kozen voor ‘Steen10’, een krachtige, unieke naam met een kindvriendelijk logo.

Waar komt de naam ‘Steen10’ vandaan?

  • Steen verwijst naar de Gistelse Steenweg, de 10 is het huisnummer van onze afdeling in de Koude Keukenstraat. Het glimlachje in ons logo verwijst ook naar onze wijkafdeling van Blijmare.
  • Daarnaast is ‘Steentien’ ook de naam van het oude kasteeltje in de wijk ’t Steentje, recht tegenover de school. Wij kozen er speciaal voor om de ‘tien’ in cijfers weer te geven om het kort en krachtig te laten overkomen. De bewoners gaven toestemming om de naam te gebruiken.
  • Verder verwijst de 10 ook naar de 10 stappen die leerlingen zetten als ze op onze basisschool starten. De leerlingen doorlopen de peuterklas, 3 kleuterklassen en 6 klassen van de lagere school.
  • Elke steen in ons logo staat voor 1 van de jaren, maar ook onze visie willen we hieraan linken. Elke steen staat voor een element dat we op onze school belangrijk vinden. Van leren, bewegen tot voelen en beleven.
  • De romp van ons logo, de basis, bestaat uit 3 delen, net zoals onze school 3 vestigingen heeft. Toch willen we met de cirkel de eenheid weergeven
  • Onze school wil een stevige rots zijn in de ontwikkeling van onze kinderen. De 10 stenen in het logo symboliseren ook onze diversiteit, net zoals elk kind op onze school, is ook elke steen anders.