Ook met onze school maken we tijd om stil te staan bij de Veertigdagentijd. Dit jaar zetten we het project van Broederlijk Delen in Congo in de kijker.

Zo kwamen we na de krokusvakantie met alle kinderen van K3 tot en met L6 samen om deze voorbereidingstijd voor Pasen te openen. We maakten kennis met Wivine en Hérithier, twee kinderen uit één van de vele boerenfamilies in Congo. We leerden dat de grond in dat land vaak in handen is van een rijke minderheid, waardoor het voor veel landbouwfamilies uiterst moeilijk is te overleven. Enkel door zich te verenigen en samen actie te ondernemen, kunnen de boeren voor zichzelf toegang tot grond garanderen en ook een stem krijgen in het beleid. Die samenwerking wil Broederlijk Delen steunen. Ze brengen mensen samen, zoeken samen met hen naar oplossingen en helpen zo mee druk uit te oefenen op het beleid om stappen te zetten naar systeemverandering.

In de godsdienstlessen werken we deze periode met de lesbundel “Samen, plezant, sterk” (Broederlijk Delen en Spoor Zes). Daarin leren de kinderen de situatie in Congo beter begrijpen via verhalen, creatieve werkvormen en groepsopdrachten. Centraal staat telkens de gedachte dat we SAMEN veel meer kunnen bereiken. Dat samenwerken, -spelen en -vieren ook heel PLEZANT kan zijn, hoeven we de kinderen niet uit te leggen. Dat zullen ze ervaren tijdens de lessen en is ook een rode draad in onze school.

Tenslotte zorgt het bundelen van krachten er ook voor dat we STERKer staan. Broederlijk Delen spreekt van “de 25%-revolutie” of “als we met enkelen het goede voorbeeld geven, zal de rest volgen”. En daar gaan wij ook met Steen10 voor: we willen ons steentje bijdragen aan deze campagne door de organisatie van een koffiestop op onze school.

Samen, plezant, sterk! Jij doet toch ook mee?!

Wat?                  Een gezellig samenzijn aan de schoolpoort met een warme koffie of chocomelk / een nootje / een gezellige babbel / Afrikaanse muziek / …

Waar?                In de inkomhal van jouw afdeling (K3-L3: Gistelse Steenweg en L4-6: Koude Keukenstraat)

Wanneer?         Woensdag 6 maart tussen 8u en 9u

Voor wie?          Voor alle leerlingen en vrijblijvend voor ouders

Mee:                   Je goed humeur + geld (drankje = vrijwillige bijdrage / zakje nootjes = €1)