We vinden het belangrijk kinderen op te voeden tot verbonden zijn.

Verbonden met zichzelf, de anderen, God en de dingen om zich heen.

Die verbondenheid streven we ook na in de samenwerking onder de kinderen, ouders, grootouders en allerlei partners van de school.

verbondenheid - Basisschool Gistelsesteenweg