We dagen kinderen graag uit met verdiepende taken en spelletjes.