Omdat lezen leuk is en samen lezen nóg leuker is; organiseren we in het derde trimester 'tutorlezen'. Gdurende een tiental weken is een leerling van het zesde leerjaar het leesvriendje van een leerling uit het eerste leerjaar. Een extra lees- en oefenkans voor L1 en terwijl een rijke ervaring voor onze schooloudsten.