In de loop van het 6de leerjaar staan we met de leerlingen stil bij de studiekeuze die ze in functie van het secundair onderwijs zullen maken. Het is voor de kinderen niet altijd duidelijk waar hun interesses en talenten nu effectief liggen.

Veel leerlingen hebben nog geen afgelijnd idee over wat de toekomst zal brengen. De bedenking dat kinderen nog niet weten wat ze later willen worden is terecht, maar zeker geen bezwaar om nu al eens vooruit te kijken naar wat er na hun schooltijd kan volgen.

Op woensdag 15 mei was het dan zover! Alle kinderen trokken naar een 'stageplaats' en leerden een beroep of het begrip 'arbeid' op een nieuwe manier kennen...