Heel wat leerlingen kunnen wegens langdurige of chronische  ziekte (regelmatig) niet naar school gaan. Ze volgen ondanks deze ziekte de les van thuis uit (of vanuit het ziekenhuis/instelling).

Op de Bednet Pyjamadag staan we stil bij het belang van onderwijs voor zieke kinderen en jongeren. Dit jaar staat het thema ‘verbondenheid’ centraal, want ook Bednetters willen deel blijven uitmaken van de klasgroep.

De kinderen van het tweede leerjaar bezochten ook het ziekenhuis en leerden zo hoe er ook voor zieke kinderen gezorgd wordt.