In de plusklas en de kangoeroewerking worden kinderen op een andere manier eens uitgedaagd om na te denken en problemen aan te pakken, alsook om samen te werken en oplossingen te zoeken...

Kinderen die de Nederlandse taal nog aan het leren zijn, worden ook vaak spelenderwijs geholpen met woordenschatuitbreiding, dit zowel in als buiten de klas.