Werken aan luister- en spreekvaardigheden, begrip hebben voor ieders mening, respect voor anderen uitdragen,... We vinden het belangrijk en proberen om hieraan te werken.

Vandaag gingen de kinderen  van het vijfde leerjaar hiervoor aan de slag met de proactieve cirkel.